info@esmare-turkey.com | 0031 6 22 40 44 22

Uw onroerendgoedspecialist in Turkije, sinds 2001!

Binnenkort volop nieuw aanbod

COVID-19 & mücbir sebep

Mücbir sebep Hollanda ve Türkiye
COVID-19 virüsü ne yazık ki global bir tehdit haline gelmiştir.  
 
Tüm dünyayı etkisi altına alan virüsün, ticaret hayatını da olumsuz etkilediği gözlemlenmektedir. 

Salgının sağlık alanında yarattığı olumsuz etkiler dışında ekonomik alanda da ortaya çıkardığı sorunlar ve yarattığı kayıplar gün geçtikçe etkisini arttırmaya devam ettirmektedir. Alınan sıkı önlemler malların tedarik edilmesinde, tesliminde sorunlar çıkarmakta, sözleşmelerden doğan yükümlülüklerin süresi içinde yerine getirilmesini engelleyebilmektedir.

Bu durum virüsün yarattığı salgından çok, ülkelerin salgına karşı aldığı karantina, seyahat kısıtlaması, milletlerarası ticarete getirilen kısıtlamalar türünden tedbirlerden kaynaklanmaktadır.
 
Netice olarak ticari platformda birçok ürünün tedariki sağlanamamakta, teslimatlar aksamakta veya hiç yapılamamaktadır. 
 

Ihtilaflar

Peki tüm bu aksaklık ya da olumsuzluklar ışığında doğabilecek ihtilaflarda mücbir sebep ileri sürülebilir mi ?

"Mücbir sebep" hukukta, bir sorumluluğun yerine getirilmesini veya bir hakkın veya hukuksal imkânın veya kanuni bir avantajın kullanılmasını veya talep edilmesini, kısmen veya tamamen, geçici veya daimi surette engelleyen, bu niteliği dolayısıyla sorumluluğu kaldıran veya yerine getirilmesini, süresini ve vadesini geciktiren veya sorumluluğun niteliğini değiştiren, bir hakkın veya hukuksal imkânın veya kanuni bir avantajın kullanılmasına ilişkin sürelerin yeniden tanınmasını, sürelerin uzatılmasını veya eski hale iade edilmesini gerekli ve zorunlu kılan, kişinin önceden beklemediği, öngöremeyeceği ve tahmin edemeyeceği, beklese ve tahmin etse bile, kişilerin alabilecekleri her türlü tedbirlere rağmen meydana gelmesini engelleyemeyeceği, kişilerin tedbir alma ve ihmalde bulunmama yükümlülüklerini aşan nitelikte ve ağırlıkta olan, dıştan (kişinin işletmesi dışından) gelen, olağanüstü, olağan dışı ve mutad ve devamlı olanın dışında gerçekleşen nitelikte bir olay, olgu veya durumdur. 

Hollanda medeni kanunu madde 6:75 borçlunun ne zaman mücbir sebep ileri sürebileceğini tanımlar. Türk hukukunda “mücbir sebep” kavramı, kanunlarda açıkça tanımlanmamıştır. 

Salgının ekonomik alanda sebebiyet verdiği sorunlar ve yarattığı kayıplarda mücbir sebepten bahsedilip edilemeyeceği sorusunun cevabını vermek zor olacaktır.  Bu biraz da taraflar arasındaki sözleşme şartlarına ve ihtilaf halinde seçtikleri ülke hukukuna bağlıdır.
 

Hollanda hukukunda mücbir sebep

Hollanda hukukunda, corona virüsü ve bağlı tedbirleri sebebi ile yükümlülūklerin yerine getirilmediği ve getirilebilmesi için de başka hiçbir alternatifin olmadığı ileri sürülerek mücbir sebep talebinde bulunulabilmesi ancak ve ancak bu durumun ispat edilebilmesi ile mümkündür. Bu yönde bir talepte bulunacak tarafın aşağıdakileri ispat edebilmesi gerekir:
 
  • Yükümlülūkleri yerine getirmek imkansız hale geldi;
  • Bu imkansızlıklar tamamen elde olmayan sebeplerden dolayı meydana geldi;
  • Bu durumun yarattığı sonuçları önceden kestirmek ve önlemini almak mümkün değildi;
  • Sözleşme yaparken bu aksaklık ya da olumsuzlukların ortaya çıkabileceği henüz öngörülemiyordu;
  • Ne yasalar ne de sözleşme maddelerinde bu tür olumsuzluklardan kaynaklanacak riskin talep edene ait olacağı yazmaktadır;

Her zaman için hastalığı önlemek tedavi etmekten daha iyidir!!

Mert Himmetoglu, nisan 2020 

Esmare BV

Esmare B.V.
Not. L.P. v.d. Blinklaan 20
3232 EK BRIELLE Nederland
 
(+31) (0)181 41 10 20

ESMARE TURKEY LTD

Esmare Emlak Ltd. Sti.
Kazim Karabekir Cad. no. 74 K:1
07330 SIDE Turkije
 
(+31) (0)6 22 40 44 22