Turkije onteigent grond van buitenlanders

Sinds 18 mei 2012 is het voor inwoners uit vele landen mogelijk geworden om onroerend goed aan te kopen in Turkije. Voorheen was dit beperkt tot landen van bepaalde staten, waarvan de Turkse staatsburger in dat land ook het recht van eigendom kon verwerven (reciprociteitsbeginsel). In Nederland en België was het voor Turken al mogelijk om eigendom te verwerven. Met de nieuwe regelgeving is de aanschaf vereenvoudigd echter, er is een gemeen addertje toegevoegd.

Het systeem in Turkije is anders dan in de Benelux. De koper van onroerend goed heeft een vergaande onderzoeksplicht: informeer altijd bij de ambtenaar van het Openbaar Register of er lasten van derden, beslag of hypotheek staat ingeschreven in de registers, immers, deze zullen ook van toepassing zijn op de nieuwe eigenaar. Een notaris heeft bij de eigendomsoverdracht in Turkije geen rol.

Binnen 24 uur

De aanschaf van onroerend goed in Turkije door buitenlanders is in de loop der jaren gemakkelijker geworden. Een overdracht kan binnen 24 uur gerealiseerd worden. Dergelijke snelheid is ongekend in de Benelux.

Het vooruitstrevende systeem van de Turkse Openbare Registers waarmee je met een tekstberichtje verwittigd wordt over de te betalen overdrachtsbelasting en kosten, is ook deel van het duidelijke beleid dat uitgestippeld is. Voorwaarden zijn wel dat er aan de algemene bepalingen voldaan moet worden én dat de juiste papieren moeten worden ingeleverd.

De Turkse Openbare Registers zijn onderling verbonden middels een elektronisch systeem via het TAKBIS-project (Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi), waarin een database is opgenomen van de kadastrale- en eigendomsgegevens van registergoederen.

Voor buitenlanders die grond willen kopen in Turkije is er echter in 2012 een gemeen addertje toegevoegd.

Project indienen

Binnen twee jaar na aankoop van een perceel (is onroerend goed waar geen gebouw op gerealiseerd is), dient er een project ingediend te worden bij het bevoegde ministerie. Indien dit nagelaten wordt, zal de grond onteigend worden en toevallen aan de Turkse staat.

Aangezien veel mensen met een volmacht onroerend goed aanschaffen, is het mogelijk dat de eigenaar niet op de hoogte is van deze bepaling. Immers, de tussenpersoon kan nalaten om de eigenaar hiervan op de hoogte te brengen. Daarom dient de buitenlandse koper tijdens de aanschaf van de grond een verklaring te ondertekenen waarbij hij aangeeft van deze regelgeving op de hoogte te zijn.

Onteigeningsprocedure in de praktijk

Het Ministerie van Financiën zal overgaan tot onteigening indien:

 1. Bij aankoop niet het document is ondertekend en opgenomen in het overkoepelend systeem waarbij de persoon met de buitenlandse nationaliteit (of diens gevolmachtigde) heeft aangegeven dat hij/zij op de hoogte is van de regelgeving,
 2. En/of nagelaten wordt het betreffende project binnen twee jaar na aankoop bij het bevoegde ministerie in te dienen,
 3. En/of het ingediende project niet binnen het aangegeven tijdsframe wordt opgeleverd.

Wettelijke basis voor de onteigening

In de Wet Eigendom Onroerend Goed is bepaald dat personen met een buitenlandse nationaliteit welke is aangeduid door de ministerraad, het recht hebben om onroerend goed in Turkije in eigendom te verwerven.

Er gelden wettelijke beperkingen op dit recht.

 1. Personen met een buitenlandse nationaliteit kunnen maximaal 30 hectare onroerend goed in Turkije aankopen.
 2. Personen met een buitenlandse nationaliteit kunnen geen onroerend goed aankopen of huren in bij Wet bepaalde militaire zones en veiligheidszones.
 3. Personen met een buitenlandse nationaliteit kunnen maximaal tien procent van de totale oppervlakte van een gemeente/stad in eigendom verkrijgen.
 4. Wettelijke beperkingen gelden niet voor de vestiging van hypotheek voor privé personen en commerciële bedrijven die een rechtspersoon vormen in het buitenland.
 5. Het onroerend goed kan onteigend worden in de volgende situaties:
 • Indien het onroerend goed verkregen is in strijd met de wetgeving;
 • Indien de bevoegde Ministeries en bestuursorganen vaststellen dat het onroerend goed wordt gebruikt in strijd met het beoogde doel;
 • Indien de buitenlander niet tijdig het project indient bij het bevoegde ministerie;
 • Indien het project niet tijdig is gerealiseerd.

NB: Indien het aan te kopen perceel een agrarische bestemming heeft, is er eerst toestemming nodig van het Ministerie van Landbouw. Zonder deze toestemming is het niet mogelijk om de grond met deze bestemmingscategorie over te schrijven op een persoon zonder Turkse nationaliteit.

Conclusie

Het is mogelijk voor buitenlanders om onroerend goed te kopen in Turkije. Voor de koper bestaat een vergaande onderzoeksplicht. Overdracht in Turkije kan heel snel plaatsvinden, mits de juiste papieren worden ingeleverd.

Bij de aankoop van grond in Turkije ben je als buitenlander sinds 2012 verplicht een project in te dienen. Laat je dit na, dan wordt de grond onteigend. Dit geldt niet voor mensen met de Turkse nationaliteit of Turkse rechtspersonen.

Dit artikel is geschreven onder auspiciën van de redactie van de belangenorganisatie Mondi.

Bron: Drs. Esmeralda G. Sepers, Turkologe en sinds 2001 actief als makelaar op de Turkse markt.

Wil je meer informatie over het indienen van een project bij het bevoegde ministerie? Of n over het kopen in Turkije door middel van een rechtspersoon? Neem contact op met Esmare Turkey. Wij werken samen met een professioneel team van bouwkundigen, architecten en ingenieurs om u op een glasheldere wijze te begeleiden.

info@esmare-turkey.com

GSM: +31 (0)622 40 44 22


Voor meer informatie over een tweede huis, emigreren, vastgoedbeleggingen in het buitenland of andere gerelateerde onderwerpen aan de internationale vastgoedmarkt kunt u contact opnemen met Rob Smulders (directeur Mondi), e-mail rs@mondi.nl of telefonisch +31 (0)13 5784101.

Over Mondi

Mondi is een onafhankelijke belangenorganisatie die opkomt voor de belangen van haar leden en hen voorziet van praktische en preventieve informatie om succesvol een (tweede) woning of beleggingsobject in het buitenland aan te schaffen. Waar of bij wie leden uiteindelijk kopen is Mondi om het even, zolang haar leden maar succesvol kopen en vooral lang van hun aankoop kunnen genieten. Ook als eigenaren van vastgoed in het buitenland tegen obstakels aanlopenna de aankoop kan men als lid een beroep op Mondi doen.
www.mondi.nl en www.mondibelangen.be

Deel deze pagina

Meer om te ontdekken