Stappenplan aankoop woning Turkije: waar moet je op letten?

Als je een woning aanschaft via Esmare Turkey, zorgt Advocatenkantoor Sepers op onafhankelijke wijze voor alle juridische aspecten. Zodoende bent u er zeker van dat u eigenaar wordt zonder nare verrassingen achteraf! Wij bieden jou hier een stappenplan aan voor de aankoop van een woning in Turkije.

De allerbelangrijkste zaken zijn als volgt:

Met wie doe je zaken? De eigenaar is de enige die het recht heeft om te verkopen, dus niet zijn neef Ali of ober Mehmet, die graag jouw aanbetaling aan “de eigenaar” zal gaan betalen uit jouw naam. Betalingen dienen alleen aan de rechtmatige eigenaar plaats te vinden

Wat koop je? Controleer bij het Kadaster of het appartement daadwerkelijk het appartement is dat je denkt te kopen, vraag bij het Openbaar Register een verklaring dat de woning vrij van lasten is.

Hoe koop je? Geef je een volmacht aan iemand of kom je zelf over om de woning op jouw naam te laten registeren?

LET OP: alles wat een notaris doet in Nederland of België, moet de koper in Turkije zelf doen. Je gaat niet naar een notaris om de woning op je naam te laten registreren, je gaat samen met de verkoper naar het Openbaar Register. Laat je door een deskundige begeleiden.

Op dit moment is het traject als volgt:

1. Je vindt een woning die “naar je lacht”. Je wilt deze woning kopen.

2. Je komt met de eigenaar een verkoopprijs overeen.

TIP: schakel een onafhankelijke partij in die u kan adviseren over onderhandelingstips

3.  Je laat een koopcontract opstellen.

TIP: Betaal iets meer en registreer dit koopcontract bij een Turkse notaris. Alleen op deze manier kun je de levering van de woning in Turkije afdwingen. Je bent hiertoe niet verplicht, immers een notaris heeft geen rol bij de overschrijving van een woning in Turkije. Het geeft jou wél extra zekerheid.

4. Je doet een aanbetaling van gemiddeld 20 %.

TIP: vraag om een kwitantie en garantie voor deze aanbetaling. Een bankgarantie kost je zo’n 1,5 %, maar dan wordt het geld ook gegarandeerd door de bank uitbetaald, mocht het koopcontract niet nageleefd worden.

5. Je gaat samen met de eigenaar naar het Openbaar Register met je Turkse belastingnummer en een kopie van je paspoort en geeft aan dat je de woning wilt kopen.

TIP: Geef je voor deze handeling een volmacht af aan een derde, let er dan op dat deze persoon de woning niet ook namens jou mag verkopen of een hypotheek mag vestigen. In de volmacht hoeft alleen te staan dat deze persoon namens jou de woning op jouw naam mag registreren. Je kunt tegen een kleine vergoeding een voorbeeld opvragen van de gebruikelijke tekst via info@esmare-turkey.com.

6. De directeur van het Openbaar Register kijkt na of er sinds 5 mei 2011 eerder op het betreffende perceel toestemming is verstrekt door de Militaire Autoriteiten aan een persoon die niet de Turkse nationaliteit heeft. Indien dit het geval is, kan er in principe dezelfde dag of de volgende dag worden overgedragen, afhankelijk van de agenda van de verantwoordelijke ambtenaar. Indien er niet eerder toestemming is verstrekt vanaf 5 mei 2011, dient de toestemming te worden aangevraagd. Je wordt door de verantwoordelijke ambtenaar geïnformeerd wanneer de toestemming ontvangen is op het Openbaar Register.

TIP: Noteer de naam van de verantwoordelijke ambtenaar en vraag om een referentienummer, zodat je altijd zelf ook kunt informeren. Informeer bij de aanvraag van de toestemming bij diezelfde ambtenaar of er hypotheek of andere lasten aan de woning “kleven”.

7. Eigenaar en koper maken een afspraak op het Openbaar Register en ontvangen een kwitantie voor de overdrachtsbelasting. De koper betaalt het restantbedrag aan de eigenaar en de overdrachtsbelasting bij een staatsbank. Met het betalingsbewijs van de overdrachtsbelasting kom je op een afgesproken tijdstip dezelfde dag terug op het Openbaar Register. De verantwoordelijke ambtenaar vraagt aan de huidige eigenaar of hij de koopsom heeft ontvangen. Als dit het geval is, bevestigt de ambtenaar de pasfoto’s van de koper en verkoper op een document en vraagt partijen om een handtekening te plaatsen over de pasfoto’s. Vervolgens schrijft de ambtenaar in de grote zwarte boeken de naam van de nieuwe eigenaar op en streept de naam van de voormalige eigenaar door. Als bewijs hiervan ontvang je een eigendomsbewijs het “tapu senedi”.

TIP: Ga niet akkoord met de overdracht als er een hypotheek rust op het pand, tenzij je deze wilt afbetalen.

Is alles in orde? Drink een RAKI op je balkon of terras en breng een toost uit! Blijf gezond en geniet van je woning.

Deel deze pagina

Meer om te ontdekken